POZIV KANDIDATIMA za radno mjesto rehabilitator

Pozivaju se svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave na natječaj za prijem 1 (jednog) rehabilitatora na određeno vrijeme

 

dana 09. siječnja 2017. godine (u ponedjeljak) u 13,30 sati

 

na informativni razgovor, kojom prilikom će se provesti i testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta u prostore poludnevnog boravka UZOSIO GOLUBICA Vukovar u Vukovaru (Borovo naselje), Velebitska 16a (ulaz sa stražnje strane zgrade).

Ujedno se mole svi kandidati da prilikom dolaska sa sobom ponesu originale kompletne natječajne dokumentacije na uvid.

poziv-na-razgovore