NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME

URBROJ: 01/2017-03/05-1-3-1

Vukovar, 30. svibnja 2017. god.

 

 

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, temeljem odluke Glavnog odbora Udruge od dana 30.05.2017. godine, objavljuje sljedeći

 

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME

 

 

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar raspisuje natječaj za prijam

 

  • 1 (jednog) radnika za obavljanje poslova radnog instruktora

 

Uvjeti: SSS, VŠSS ili VSS

 

Opis poslova: rad u pružanju usluge poludnevnog boravka, pomoć voditelju poludnevnog boravka (sudjeluje kod uključivanja korisnika u novu sredinu; osposobljavanje u svrhu održavanja stečenih funkcija i znanja; osposobljavanje za obavljanje radnih aktivnosti, prateći programi (razvijanje radnih i kulturno higijenskih navika, razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanje primjerenih oblika ponašanja u poznatim i nepoznatim situacijama, upoznavanje uže i šire okoline, zanatski radovi u radionicama, pomaganje u obavljanju svakodnevnih poslova), te svi poslovi pripreme radionice i nakon radionice.

 

Kandidati su dužni uz pisanu zamolbu dostaviti:

 

  1. životopis
  2. preslik diplome/svjedodžbe
  3. potvrda HZMO-a o radnom stažu ne starija od dana objave natječaja
  4. preslik osobne iskaznice
  5. preslik domovnice
  6. uvjerenje o nekažnjavanju

 

 

Prijave na natječaj uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, podnose se najkasnije do 08.06.2017. godine, i to pisanim putem na adresu Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, Kolodvorska 18, 32000 Vukovar, s naznakom: „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Zadržavamo pravo, prije donošenja odluke o odabiru, sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, obaviti razgovor i provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

 

Sve obavijesti, vezane za natječaj, pozivi na razgovore, pozivi na testiranje, kao i odluka o odabiru, kandidatima će se dostavljati objavom na na web stranici udruge www.uzosio-golubica.com.

 

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar zadržava pravo prije donošenja odluke o odabiru poništiti objavljeni natječaj, bez navođenja posebnog obrazloženja.

 

 

                                                                              Za UZOSIO GOLUBICA Vukovar

        predsjednica

                                                                              Ivana Azenić Dubravčić, dipl.iur.