Natječaj Javni radovi

URBROJ: 01/2017-03/03-6-1

Vukovar, 31. ožujak 2017. god.

 

Temeljem mjere Javni rad čiji je program temeljen na društveno   korisnom   radu   iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za 2017. godinu, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, temeljem Odluke Glavnog odbora od dana 21.03.2017. godine raspisuje slijedeći

N A T J E Č A J

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme temeljem Programa javnih radova – od mjere do karijere

Broj traženih radnika/ca: 3

Naziv radnog mjesta: asistent osobama s intelektualnim oštećenjem

Vrsta zaposlenja: na određeno; javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: NSS, SSS, VŠS/VSS

Opis poslova: briga i nadzor boravka korisnika u stambenim zajednicama, pružanje neposredne podrške u stanu i izvan stana, obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova u stambenim zajednicama i Klubu, aktivnosti vezane za higijensko-tehničke potrebe korisnika, nabava materijala i sredstava za higijenske potrebe korisnika i prostorija u kojima borave, nabava materijala za rad radionica i nabava opreme, aktivnosti usmjerene na osobe s IO, njihove mogućnosti i  potrebe u životu, (briga o osobnom izgledu, osobna higijena, prehrana, komuniciranje), odlazak u trgovine, izložbe, restorane sa korisnicima, ispomoć u organiziranju rada radionica

 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u javne radove:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to:

  1. – bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
  2. – mlade osobe do 29 godina  prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
  3. – mladi do 25 godina  prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  4. – mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
  5. – osobe starije od 50  prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  6. – osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

 

DOSTAVA PRIJAVA
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• preslika osobne iskaznice,
• potvrda o (stažu) podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
• presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju,
• potvrda o dužini prijave u evidenciji nezaposlenih osoba od HZZ-e

  • preslik domovnice
  • uvjerenje o nekažnjavanju
    • kandidati koji pripadaju ciljanoj skupini pod točkom 1. dužni su priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika

 

Prijave na Javni poziv dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:
UZOSIO GOLUBICA VUKOVAR

Kolodvorska 18

32010 Vukovar

Rok za podnošenje prijava je 14. travnja 2017. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Udruge: uzosio-golubica.com

 

Za UZOSIO Golubica Vukovar

predsjednica
Ivana Azenić Dubravčić, dipl. iur.