Uzosio – O nama

O NAMA

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar je dragovoljna, nestranačka, socijalna, neprofitna Udruga za pomoć i unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom kategorije intelektualnih oštećenja u koju se učlanjuju osobe s intelektualnim oštećenjem, njihovi roditelji, članovi njihovih obitelji, skrbnici i ostali građani, koji svojim radom žele pomoći organiziranim poticanjem radnji i mjera na promicanju njihova odgoja, obrazovanja, zapošljavanja, rehabilitacije, socijalizacije, edukacije, inkluzije te zdravstvene i socijalne skrbi i drugih oblika skrbi usmjerenih na unapređivanje kvalitete življenja osoba s intelektualnim oštećenjem i njihovih obitelji, te djeluje već 45 godina na području grada Vukovara i Vukovarsko – srijemske županije.

Prema knjizi članstva Udruga trenutno broji 264 člana odnosno, 181 aktivnog člana, od toga 75 nominalnih članova (osoba s intelektualnim oštećenjem).

Udruga zapošljava jedanaest stručnih radnika, od toga šest na neodređeno vrijeme, a pet na određeno (od kojih su 3 radnika zaposlena temeljem odobrenih projekata), te ima 5 stalnih volontera.

Neposredan rad s korisnicima usluga Udruga svakodnevno provodi s 32 osobe s intelektualnim oštećenjem i to:

Poludnevni boravak trenutno koristi 18 osoba s intelektualnim oštećenjem.

Organizirano stanovanje  koristi 13 osoba, od toga 12 osoba smješteno je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb i Ministarstva socijalne politike i mladih i 1 osoba privatnim ugovaranjem.

Želimo napomenuti da smo prva i jedina udruga – organizacija civilnog društva u Vukovarsko – srijemskoj županiji sa ugovorom o pružanju usluge organiziranog stanovanja za osobe s intelektualnim oštećenjem.