SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv projekta: Sportske aktivnosti invalida i osoba s teškoćama u razvoju

 

Nositelj projekta: Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem "Golubica" Vukovar

Sredstva za provedbu projekta osigurava Zajednica sportskih udruga Grada Vukovara sukladno Ugovoru o sufinanciranju programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu

Provedba projekta: od 02.01. - 31.12.2023.

Sažetak projekta:

Provedbom projekta poboljšat ćemo kvalitetu življenja osoba s intelektualnim oštećenjima kroz njihovo bolje fizičko i zdravstveno stanje, kroz natjecanja nametnuti pozitivan timski rad, poboljšati socijalizaciju posebno na natjecanjima i putovanjima, kao i kroz integraciju posebno prilikom korištenja smještaja na natjecanjima. Našim primjerom želimo prezentirati mogućnosti i sposobnosti osoba s intelektualnim oštećenjima, te prezentirati sportska postignuća naših korisnika lokalnoj zajednici, pa i šire.

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Poboljšanje kvalitete življenja osoba s intelektualnim oštećenjem u našoj zajednici kroz poludnevno zbrinjavanje radom u skupinama sličnih sposobnosti, interesa, želja u sportskim radionicama, radi očuvanja i zadržavanja teško stečenih vještina i sposobnosti odraslih osoba s intelektualnim oštećenjem i razvijanje i promoviranje novih sportskih dostignuća.

Specifični ciljevi:

- Promoviranje sporta kao prihvatljive aktivnosti za osobe s intelektualnim oštećenjima

-uključivati osobe s intelektualnim oštećenjem u događanja u lokalnoj zajednici, natjecanja na Specijalnoj

Olimpijadi Hrvatske u različitim sportskim disciplinama, natjecanja u Hendi Ping ligi, natjecanja među

udrugama članicama Hrvatskog saveza udruga za osobe s intelektualnim oštećenjima.

- Promovirati sportsko – rekreacijske aktivnosti Udruge u lokalnoj zajednici i svakom dijelu Hrvatske

- uključivanje volontera u rad sportske radionice

Ciljna skupina:

Ciljana skupina su 30 osoba s intelektualnim oštećenjem, članovi obitelji osoba s intelektualnim oštećenjima

Aktivnost:

Korisnici će sudjelovat u aktivnostima projekta kroz kontinuirani stručni rad, vježbe, treninge, prilagođene (oblikom  i trajanjem) imajući u vidu motorički status svakog korisnika te njegovu sposobnost praćenja i izvođenja. Vježbe će biti unaprijed planirane, te osmišljavane u skladu sa potrebama individualno i grupno.