Razvoj usluge savjetovanja turističkom sektoru za pristup turistima s invaliditetom

Višegodišnja suradnja UZOSIO GOLUBICA Vukovar i KK Dunavski raj iz Vukovara rezultat je novoosmišljenog projekta, kojim naše pozitivno iskustvo želimo prenijeti na ostale pružatelje usluga u turizmu na području Grada Vukovara.

„Razvoj usluge savjetovanja turističkom sektoru za pristup turistima s invaliditetom” naziv je novog projekta odobrenog Udruzi za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar od strane Ministarstva turizma i sporta u sklopu Javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022. Partneri na projektu su Konjički klub Dunavski raj i Turistička zajednica grada Vukovara.

Kroz projekt će se razviti zaokruženi edukacijsko-pokazni model inkluzivnog turizma i savjetodavne uloge udruga u razvoju turističkih usluga osobama s invaliditetom. Model uključuje razvoj i primjenu edukacijskog sadržaja za subjekte u turizmu o načinima prilagodbe i pristupu turistima s invaliditetom. UZOSIO Golubica razvit će edukacijski segment za subjekte u turizmu, a Konjički klub Dunavski raj pokazni turistički proizvod izleta za osobe s invaliditetom na lokaciji kluba. TZ Vukovar će obje priče zaokružiti sa stručne strane te udrugama pomoći u što boljem oblikovanju sadržaja namijenjenih turizmu.

Po dovršetku aktivnosti, na lokacijama UZOSIO Golubice i Dunavskog raja provest ćemo edukaciju 5 turističkih subjekata o prilagodbi i pristupu turističkom tržištu osoba s invaliditetom, pokazati im kako prilagodba izgleda kroz pokazni izlet na Dunavskom raju te organizirati prezentaciju rezultata projekta dionicima iz sektora turizma.

Nadamo se da ćemo ovim projektom potaknuti turističke subjekte na području grada Vukovara prema oblikovanju vlastitih inicijativa za prilagodbu i oblikovanje vlastitih turističkih usluga za osobe s invaliditetom te time, na lokalnoj razini, doprinijeti ostvarenju vizije programa „Turizam za sve“.

Projekt „Razvoj usluge savjetovanja turističkom sektoru za pristup turistima s invaliditetom” odobren je u ukupnom iznosu od 267.212,08 kn, od čega Ministarstvo turizma i sporta sufinancira 69%.