Možemo i mi II

Naziv programa: „MOŽEMO I MI II”

 

Područje:

Problemi i zadovoljavanje osoba s invaliditetom

Prioritet: 

Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika

Nositelj programa:

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar

 

Partneri

Grad Vukovar

Centar za socijalnu skrb Vukovar

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“

Sredstva za provedbu osigurava MDOMSP u iznosu od 210.000,00 kn za prvu godinu provedbe, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 01.06.2020. godine.

Provedba prve godine programa 01.06.2020. – 31.05.2021.

 

 

Sažetak programa

 • Klubom rekreativaca s IO osigurava se pružanje usluge kojom se odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima omogućuje neposredan stručan rad usmjeren na poboljšanje njihova psihofizičkog stanja, povećanja socijalnog aktiviranja, druženja, te kvalitete življenja njih i njihovih obitelji. Ovu uslugu kao prvu i jedinu takvu uslugu Udruga provodi kroz trogodišnji program

Ciljevi

 • poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s intelektualnim oštećenjima
 • poboljšanje kvalitete života osoba s intelektualnim oštećenjima, njihovih obitelji, te podredno i ostalih članova lokalne zajednice
 • poboljšanje kvalitete i kvantitete socijalnih usluga koje se pružaju na području Grada Vukovara
 • senzibiliziranje lokalne zajednice za mogućnosti osoba s IO
 • poticanje nadležne službe socijalne skrbi za upućivanje štićenika na korištenje usluga kluba što bi posredno predstavljalo prevenciju institucionalizacije osoba s IO
 • osnova za promjene javnih politika jedinica lokalne uprave i samouprave usmjereno na poticanje pružanja usluga koje su od koristi članovima lokalne zajednice

 

Rezultati programa

 • održana javna tribina za prezentaciju programa u prostorima Udruge;
 • zaposlene dvije osobe
 • nabavljena oprema za rad – jedno prijenosno računalo; bicikl dvoranski – 2 komada; eliptični bicikl; traka za hodanje; podloga za vježbanje 5 kom – sve nabavljeno tijekom prve godine provedbe
 • izrađeno 300 komada promotivnih materijala za program
 • odrađeno 2.980 sati neposrednog stručnog rada sa korisnicima (tri godine po 12 mjeseci, svakodnevno 4 sata dnevno)
 • održano najmanje 18 natjecanja na kojima su korisnici sudjelovali
 • najmanje 5 osvojenih nagrada na natjecanjima
 • najmanje 3 nova volontera priključilo se radu Udruge
 • kod osoba s IO zadržati i poboljšati fizičke sposobnosti, postići veću sigurnost, samopouzdanje i osamostaljivanje osoba s
 • evaluacijskim listićima pratiti svakog korisnika (težina, rezultati…)
 • organizirana nova usluga izvaninstitucionalne skrbi za odrasle osobe s intelektualnim oštećenjem

 

Ciljana skupina

 • Ciljana skupina su osobe s invaliditetom, kategorije intelektualnih oštećenja/teškoća (različitih dijagnoza) o kojima skrbe njihove obitelji, kao i osobe s intelektualnim oštećenjima korisnici socijalnih usluga posebno organiziranog stanovanja (izvaninstitucionalno zbrinuti). Sve osobe starije su od 15 godina
 • Ciljana skupina su i nezaposlene osobe – dvije osobe starije od 18 godina, jedna obvezno sa završenim studijem kineziologije ili fizioterapije

 

Aktivnosti

 1. Formiranje stručnog tima
 2. Javna prezentacija programa
 3. Zapošljavanje radnika
 4. Nabava opreme za rad
 5. Neposredni rad s korisnicima kroz klub rekreativaca s IO
 6. Promidžba i vidljivost
 7. Praćenje, evaluacija i završno izvješće

Najvažnija aktivnost

 • 4 sata 5 dana u tjednu zaposlene osobe i treneri neposredno će raditi s korisnicima čime će se kod osoba s IO zadržati i poboljšati fizičke sposobnosti, postići veću sigurnost, samopouzdanje i osamostaljivanje; sa korisnicima sudjelovati na najmanje 6 natjecanja tijekom godine (na SOH x najmanje 4 natjecanja godišnje, natjecanje na Sportskim susretima udruga HSUOIT

1 lokalno natjecanje između udruga i ustanova; natjecanje među udrugama članicama Hrvatskog saveza udruga za osobe s intelektualnim oštećenjima; jednom godišnje, natjecanja među udrugama i ustanovama koje skrbe o osobama s IO, jednom godišnje organiziran 7-dnevni kamp sa školom plivanja) i osvojiti najmanje 2 nagrade

 • Aktivnosti će se provoditi u prostoru Udruge, prostoru KK Dunavski raj Vukovar i objektima JU Sportski objekti Vukovar, kao i drugim mjestima u okviru organiziranih natjecanja.
 • Program je namijenjen osobama s intelektualnim oštećenjima starijim od 15 godina koji se vode u evidencijama Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjima „Golubica“ Vukovar, Grada Vukovara i Centra za socijalnu skrb Vukovar.

Projektni tim za provedbu ovog programa čine:

 • Predsjednica Udruge – voditelj programa – koordinator među partnerima i zadužena za pravni dio provedbe programa
 • zaposlenik Udruge na radnom mjestu rehabilitator – radni instruktor Jelena Paradžik– zadužena za koordinaciju među radnicima Udruge i radnicima partnera u smislu organizacije i neposrednog rada sa korisnicima
 • zaposlenik Udruge na radnom mjestu koordinatora (Tomislav Dubravčić)– zadužen za neposrednu pomoć u provedbi aktivnosti – prijevoz korisnika, trenerima
 • 2 zaposlene osobe – zadužene za neposredni rad na provedbi programa – Barbara Duspara i Sanja Potlimbrzović
 • zaposlenik Udruge na radnom mjestu administratora, Klara Šimić – zadužen administrativna za praćenje programa