Naziv programa: „MOŽEMO I MI”

 

Područje:

Problemi i zadovoljavanje osoba s invaliditetom

Prioritet: 

Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika

 

Nositelj programa:

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar

 

Partneri

Grad Vukovar

Centar za socijalnu skrb Vukovar

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“

Sredstva za provedbu osigurava MDOMSP u iznosu od 220.000,00 kn za prvu godinu provedbe, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 03.07.2017. godine.

Provedba prve godine programa 01.06.2017. – 31.05.2018.

 

 

Sažetak programa

 

 • Formiranjem kluba rekreativaca s intelektualnim oštećenjem osigurava se pružanje usluge koja do sada ne postoji na području Grada Vukovara, a kojom se svim osobama s intelektualnim oštećenjima sa ovog područja omogućuje neposredan stručan rad usmjeren na poboljšanje njihova psihofizičkog stanja, povećanja njihovog socijalnog aktiviranja, druženja, te kvalitete življenja njih i njihovih obitelji.

 

Ciljevi

 • poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s intelektualnim oštećenjima
 • poboljšanje kvalitete života osoba s intelektualnim oštećenjima, njihovih obitelji, te podredno i ostalih članova lokalne zajednice
 • poboljšanje kvalitete i kvantitete socijalnih usluga koje se pružaju na području Grada Vukovara
 • senzibiliziranje lokalne zajednice za mogućnosti osoba s IO
 • poticanje nadležne službe socijalne skrbi za upućivanje štićenika na korištenje usluga kluba što bi posredno predstavljalo prevenciju institucionalizacije osoba s IO
 • osnova za promjene javnih politika jedinica lokalne uprave i samouprave usmjereno na poticanje pružanja usluga koje su od koristi članovima lokalne zajednice

 

Rezultati programa

 • održana javna tribina za prezentaciju programa u prostorima Udruge;
 • zaposlene dvije osobe
 • nabavljena oprema za rad – oprema za floorball (set palica); kacige i štitnici za floorball; reketi za stolni tenis; strunjače za vježbe u dvorani; oprema za natjecatelje sa tiskom – logo udruge - trenirka, tenisice; majice; sportski dresovi – sve nabavljeno tijekom prve godine provedbe
 • izrađeno 300 komada promotivnih materijala za program
 • odrađeno 2.800 sati neposrednog stručnog rada sa korisnicima (prve godine 11 mjeseci, druge dvije godine po 12 mjeseci, svakodnevno 4 sata dnevno)
 • održano najmanje 20 natjecanja na kojima su korisnici sudjelovali
 • najmanje 5 osvojenih nagrada na natjecanjima
 • najmanje 5 novih volontera priključilo se radu Udruge
 • kod osoba s IO zadržati i poboljšati fizičke sposobnosti, postići veću sigurnost, samopouzdanje i osamostaljivanje osoba s
 • evaluacijskim listićima pratiti svakog korisnika (težina, rezultati...)
 • organizirana nova usluga izvaninstitucionalne skrbi za odrasle osobe s intelektualnim oštećenjem

 

Ciljana skupina

 • Ciljana skupina su osobe s invaliditetom, kategorije intelektualnih oštećenja/teškoća (različitih dijagnoza) o kojima skrbe njihove obitelji, kao i osobe s intelektualnim oštećenjima korisnici socijalnih usluga posebno organiziranog stanovanja (izvaninstitucionalno zbrinuti). Sve osobe starije su od 15 godina
 • Ciljana skupina su i nezaposlene osobe - dvije osobe starije od 18 godina, jedna obvezno sa završenim studijem kineziologije ili fizioterapije

 

Aktivnosti

 1. Osnivanje kluba rekreativaca s IO
 2. Formiranje stručnog tima
 3. Javna prezentacija programa
 4. Provedba natječaja za zapošljavanje i zapošljavanje
 5. Nabava opreme za rad
 6. Neposredni rad s korisnicima kroz klub rekreativaca s IO
 7. Promidžba i vidljivost
 8. Praćenje, evaluacija i završno izvješće

 

Najvažnija aktivnost

 • 4 sata 5 dana u tjednu zaposlene osobe i treneri neposredno će raditi s korisnicima čime će se kod osoba s IO zadržati i poboljšati fizičke sposobnosti, postići veću sigurnost, samopouzdanje i osamostaljivanje; sa korisnicima sudjelovati na najmanje 7 natjecanja tijekom godine (na SOH x najmanje 5 natjecanja godišnje, natjecanja u Hendi Ping ligi x jedno natjecanje godišnje; natjecanje među udrugama članicama Hrvatskog saveza udruga za osobe s intelektualnim oštećenjima x jedno godišnje, natjecanja među udrugama i ustanovama koje skrbe o osobama s IO, najmanje jedno godišnje, jednom godišnje organiziran 10-dnevni kamp sa školom plivanja) i osvojiti najmanje 2 nagrade
 • Aktivnosti će se provoditi u prostoru Udruge, prostoru KK Dunavski raj Vukovar i objektima JU Sportski objekti Vukovar, kao i drugim mjestima u okviru organiziranih natjecanja.
 • Program je namijenjen osobama s intelektualnim oštećenjima starijim od 15 godina koji se vode u evidencijama Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjima „Golubica“ Vukovar, Grada Vukovara i Centra za socijalnu skrb Vukovar.

 

Projektni tim za provedbu ovog programa čine:

 • Predsjednica Udruge – voditelj programa – koordinator među partnerima i zadužena za pravni dio provedbe programa
 • zaposlenik Udruge na radnom mjestu rehabilitator – radni instruktor Dejana Kojić – zadužena za koordinaciju među radnicima Udruge i radnicima partnera u smislu organizacije i neposrednog rada sa korisnicima
 • zaposlenik Udruge na radnom mjestu koordinatora (Tomislav Dubravčić)– zadužen za neposrednu pomoć u provedbi aktivnosti – prijevoz korisnika, pomoć trenerima
 • 2 novo zaposlene osobe – zadužene za neposredni rad na provedbi programa – Davor Nemet i Josipa Škvarić
 • zaposlenik Udruge na radnom mjestu administratora, Klara Šimić – zadužena za administrativno praćenje programa