Možemo i mi III

Naziv programa: „MOŽEMO I MI III”

Područje:

Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom

Prioritet: 

Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga

Nositelj programa:

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar

Partneri

Grad Vukovar

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“

Sredstva za provedbu osigurava MRMSOSP u iznosu od 25.000,00 EUR za prvu godinu provedbe, temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava od 01.06.2023. godine.

Provedba prve godine programa 01.06.2023. – 31.05.2024.

Sažetak programa

Klubom rekreativaca s IO osigurava se pružanje usluge kojom se odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima omogućuje neposredan stručan rad usmjeren na poboljšanje njihova psihofizičkog stanja, povećanja socijalnog aktiviranja, druženja, te kvalitete življenja njih i njihovih obitelji. Ovu inovativnu uslugu kao prvu i jedinu takvu uslugu Udruga provodi kroz trogodišnji program.

Ciljevi

 • Razvoj izvaninstitiucionalnih usluga na području Grada Vukovara – provedbom programa razvijamo izvaninstitucionalnu uslugu za odrasle osobe s intelektualnim oštećenjem koju je započela provoditi naša Udruga kroz trogodišnji program 2017-2020. godine, i koja u drugom obliku i od strane drugih nije organizirana i ne postoji na području Grada Vukovara
 • Poboljšanje kvalitete življenja osobama s intelektualnim oštećenjima – Provedbom programa poboljšat ćemo kvalitetu življenja osoba s intelektualnim oštećenjima kroz kontinuiran neposredan rad s osobama s IO od strane stručnih djelatnika, poboljšat ćemo njihovo fizičko i zdravstveno stanje, kroz natjecanja nametnuti pozitivan timski rad, postići viši stupanj socijalizacije nužne na natjecanjima i putovanjima, kao i kroz integraciju u lokalnoj zajednici, ali i izvan nje, posebno prilikom korištenja smještaja na natjecanjima.
 • Povećanje kvalitete i socijalnih usluga izvaninstitucionalne skrbi – Boljim zdravstvenim stanjem i većim zadovoljstvom korisnika omogućit ćemo dulji ostanak korisnika u svojim obiteljima; korisnicima koji imaju priznatu socijalnu uslugu organiziranog stanovanja ili poludnevnog boravka, poboljšat ćemo kvalitetu i kvantitetu te pružene usluge i time spriječiti fizičko „propadanje“ kao razlog institucionalnog smještaja.
 • Razvoj suradničkih odnosa među partnerima i suradnicima – neposrednim radom u skupinama sličnih sposobnosti, interesa, želja, radi očuvanja i zadržavanja teško stečenih vještina i sposobnosti odraslih osoba s intelektualnim oštećenjem uz istovremeno razvijanje i promoviranje novih sportskih dostignuća, partneri i suradnici će zajednički težiti ostvarenju što boljih rezultata i time jačati međusobne odnose u interesu ciljanje skupine, ali i šire prezentiranjem mogućnosti i sposobnosti osoba s intelektualnim oštećenjima, te prezentiranjem sportskih postignuća lokalnoj zajednici, pa i šire.

Rezultati programa

 • održano javno prezentiranje programa putem web stranice
 • zaposlena jedna osoba mlađa od 30 godina na puno radno vrijeme
 • odrađeno predvidivo 3.168 sati neposrednog stručnog rada sa korisnicima (svakodnevno 4 sata dnevno svih 12 mjeseci i sve 3 godine)
 • održano najmanje 18 natjecanja na kojima su korisnici sudjelovali – na Specijalnoj olimpijadi Hrvatska x minimalno 6 natjecanja godišnje (atletika, floorball, stolni tenis, pikado, plivanje, kuglanje…) prema rasporedu – Pula, Zagreb, Tuheljske Toplice, Koprivnica, Vrlika i dr. (trajanje natjecanja 3 dana/2 noći; sudionici – prosječno 7 osoba s IO + 2 osobe pratnja), natjecanja među udrugama članicama Hrvatskog saveza udruga za osobe s intelektualnim oštećenjima x jednom godišnje (Čakovec, Pula, Zagreb, ovisno o udruzi domaćinu) (trajanje 1 natjecanja 3 dana/ 2 noći; sudionici – predvidivo 7 osoba s IO + 2 osobe pratnja), jednom organiziran 7-dnevni kamp sa školom plivanja, očekivano sudjelovanje najmanje 20 osoba s IO. 
 • najmanje 15 osvojenih nagrada na natjecanjima
 • najmanje 2 nova volontera priključilo se radu Udruge
 • kod osoba s IO zadržati i poboljšati fizičke sposobnosti, postići veću sigurnost, samopouzdanje i osamostaljivanje osoba s intelektualnim oštećenjem, – evaluacijskim listićima o praćenju svakog korisnika utvrditi rezultate, napredak, i sl.
 • organizirana nova usluga izvaninstitucionalne skrbi za odrasle osobe s intelektualnim oštećenjem,
 • senzibilizacija građana za mogućnosti i potrebe osoba s intelektualnim oštećenjem                                                                                                                        

Ciljana skupina

 • Ciljana skupina su osobe s invaliditetom, kategorije intelektualnih oštećenja/teškoća (različitih dijagnoza) o kojima skrbe njihove obitelji, kao i osobe s intelektualnim oštećenjima korisnici socijalnih usluga posebno organiziranog stanovanja (izvaninstitucionalno zbrinuti). Sve osobe starije su od 15 godina
 • Ciljana skupina su i nezaposlene osobe – jedna osoba starija od 18 godina, obvezno sa završenim studijem kineziologije ili fizioterapije

Aktivnosti

 1. Formiranje stručnog tima
 2. Javna prezentacija programa
 3. Zapošljavanje radnika
 4. Nabava opreme za rad
 5. Neposredni rad s korisnicima kroz klub rekreativaca s IO
 6. Promidžba i vidljivost
 7. Praćenje, evaluacija i završno izvješće

Najvažnija aktivnost

 • 4 sata 5 dana u tjednu zaposlena osoba i trener neposredno će raditi s korisnicima čime će se kod osoba s IO zadržati i poboljšati fizičke sposobnosti, postići veću sigurnost, samopouzdanje i osamostaljivanje; sa korisnicima sudjelovati na najmanje 6 natjecanja tijekom godine (na SOH x najmanje 4 natjecanja godišnje, natjecanje na Sportskim susretima udruga HSUOITjednom godišnje organiziran 7-dnevni kamp sa školom plivanja) i osvojiti najmanje 2 nagrade
 • Aktivnosti će se provoditi u prostoru Udruge, prostoru KK Dunavski raj Vukovar i objektima JU Sportski objekti Vukovar, kao i drugim mjestima u okviru organiziranih natjecanja.
 • Program je namijenjen osobama s intelektualnim oštećenjima starijim od 15 godina koji se vode u evidencijama Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjima „Golubica“ Vukovar, Grada Vukovara.

Projektni tim za provedbu ovog programa čine:

 • Predsjednica Udruge – voditelj programa – koordinator među partnerima i zadužena za pravni dio provedbe programa
 • zaposlenici Udruge na radnom mjestu – radni instruktor Dora Ravnjak Skaramuca i Ivone Hrgić– zadužene za neposrednu podršku osobama s intelektualnim oštećenjem, korisnicima programa
 • 1 zaposlena osoba – zadužena za neposredni rad na provedbi programa – Marija Bare
 • zaposlenik Udruge na radnom mjestu administratora, Klara Šimić – zadužena za administrativno praćenje programa