GOLUBICA – KLUB ZA POLUDNEVNI BORAVAK OSOBA S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM

Naziv projekta: GOLUBICA - KLUB ZA POLUDNEVNI BORAVAK OSOBA S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM

 

Nositelj projekta: Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem "Golubica" Vukovar

Sredstva za provedbu projekta osigurava Grad Vukovar sukladno Ugovoru o realizaciji projekta iz proračuna Grada Vukovara za 2023. godinu

 

Provedba projekta: 02. siječnja do 31. siječnja do 2023. siječnja do <>. prosinca <>.

 

 

Sažetak projekta:

 

Organiziranje različitih radionica u svrhu unaprijeđenja znanja i vještina osoba s intelektualnim oštećenjem različitog spola, neovisno o vjerskoj, nacionalnoj i rasnoj pripadnosti, sa namjerom osnaživanja i pružanja podrške istima za integraciju u život lokalne zajednice. Svakodnevnim neposrednim radom u trajanju od 4-6 sati uz stručnu podršku i kvalitetne sadržaje osobama s intelektualnim oštećenjem, život samih osoba s intelektualnim oštećenjima, a podredno i članova njihovih obitelji, čime i cjelokupne lokalne zajednici čini se potpun i kvalitativnijim i kvantitativno sadržajnijim. Postupna socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim oštećenjima u zajednicu doprinosi poboljšanju kvalitete življenja svih članova te zajednice.

 

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Poboljšanje kvalitete življenja osoba s intelektualnim oštećenjima uz jačanje kapaciteta udruge kroz neposredni rad sa korisnicima

Specifični ciljevi:

- osnaživanje osoba s intelektualnim oštećenjem za život u lokalnoj zajednici pružanjem stručne podrške

- unapređenje znanja i vještina osoba s intelektualnim oštećenjem kroz rad u različitim radionicama

- prevencija institucionalizacije (zadržavanje osoba s IO u svojim obiteljima i lokalnoj sredini)

- poticanje volonterskog rada

- organizirano uključivanje u događanja lokalne zajednice, kako bi zajednica pružila potporu u sveukupnom životu i radu osoba s intelektualnim oštećenjem te uključivanje većeg broja subjekata u  njihove aktivnosti kako bi se  u našem gradu osjećale kao ravnopravni građani i prihvaćeni susjedi s pravom da imaju mogućnost zadovoljiti svoje životne potrebe na njima prihvatljiv način

- promicanje same lokalne zajednice – Grada Vukovara u svim aktivnostima koje se održavaju izvan Grada Vukovara

Ciljna skupina:

Ciljana skupina su osobe s invaliditetom, kategorije intelektualnih oštećenja/teškoća (različitih dijagnoza) o kojima skrbe njihove obitelji, kao i osobe s intelektualnim oštećenjima korisnici socijalnih usluga posebno organiziranog stanovanja (izvaninstitucionalno zbrinuti). Sve starije osobe su od 21 godina. Korisnici projekta su dijelom i radnici udruge, te suradničkih organizacija koji su izravni provoditelji projekta.

Najvažnija aktivnost:

Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice.