Poziv: UP.04.2.1.07 Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

Korisnik projekta: Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

Partneri:  Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, Udruga osoba s invaliditetom „VUKA“ Vukovar i Grad Vukovar

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Provedbom ovog projekta djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom grada Vukovara i Vukovarsko srijemske županije bit će osigurani društveno – kulturni sadržaji koji im trenutno nisu dostupni, a koji će doprinijet njihovom osnaživanju  za aktivan život u zajednici te izražavanje uokviru njihovih mogućnosti.

Aktivnosti centra obuhvaćat će elemente terapije pokreta i plesa, glazboterapije te art terapije. Uz to, aktivnosti će uključivati i socijalizacijskukomponentu s ciljem socijalnog uključivanja svih korisnika kao punopravnih članova društvene zajednice općenito.Uspostava Društvenog centra IN direktno će doprinijeti inkluziji i povećanju kvalitete života korisnika. Djeci i mlađoj populaciji osigurat ćepreduvjete za lakšu integraciju, a starijim OSI pomoći u razvoju osjećaja pripadnosti zajednici te osigurati zdravo i aktivno starenje.

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom grada Vukovara i Vukovarsko srijemske županije osigurati preduvjete teizjednačene mogućnosti za sudjelovanje u društveno kulturnim aktivnostima zajednice. Predloženo javno civilno partnerstvo i međusektorskasuradnja osigurati će kreiranje idealnog programa koji će osigurati korisnicima da razviju svoje potencijale, steknu nove vještine te povećajusamopouzdanje, a javnom prostoru koji je dodijeljen ovim Udrugama dati punu društvenu svrhu.

OČEKIVANI REZULTATI:

Uspostava Centra osigurat će:

- djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom  da slobodno vrijeme provode na kvalitetan i strukturiran način, a sve uz stručnu podršku

- podršku obiteljima te mogućnost da se i oni uključe u razne aktivnosti (razgovaraonice, školu plesa, vježbe itd).

- jačanje kapaciteta udruga prijavitelja i uspostava trajne suradnje s Gradom Vukovarom u vidu pružanja sveobuhvatnih usluga za socijalnoisključene skupine u zajednici

- senzibiliziranje zajednice i promociju inkluzivnog volontiranja

- opremanje prostora i provedbu manjih adaptacijskih radova

- osposobljavanje i zapošljavanje novih djelatnika

-brojne aktivnosti za podizanje svijesti građana o marginaliziranim članovima zajednice

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA I REPUBLIKA HRVATSKA:

Vrijednost projekta: 1.987.675,54 kn,od čega 85% ( 1.689.524,21  kn) sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% (298.151,33 kn) sufinancira Republika Hrvatska iz sredstava Državnog proračuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Razdoblje provedbe: 03.06.2020. – 03.06.2022. (24 mjeseca)

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Mateja Hojsak, voditeljica centra

Kontakt: golubica@uzosio-golubica.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići