DRUŠTVENI CENTAR IN – mreža podrške za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Vukovara UP.04.2.1.07.0026

KRATKI OPIS PROJEKTA

Provedbom ovog projekta djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom grada Vukovara i Vukovarsko srijemske županije bit će osigurani društveno – kulturni sadržaji koji im trenutno nisu dostupni, a koji će doprinijet njihovom osnaživanju  za aktivan život u zajednici te izražavanje u okviru njihovih mogućnosti.

U sklopu rada Društvenog centra IN provodit će se svakodnevno 3 programa, svaka Udruga bit će odgovorna za provedbu jednog. Planirana je provedba 3 puta tjedno strukturiranih, tematskih radionica. Planirane radionice: plesne i dramsko-kreativne radionice te likovne (sve radionice bit će prilagođene uzrastu i potrebama korisnika). U provedbu radionica osim izvoditelja bit će uključene i stručne osobe iz područja glazbe i plesa, likovnih umjetnosti i dr. Ostale dane Društveni centar IN bit će, u unaprijed utvrđenom i javno objavljenom vremenu, dostupan korisnicima za provedbu slobodnog vremena (čitanje dnevnih novina, druženje, korištenje interneta i računala, igraonice za djecu i sl.) te redovita druženja, sastanci i ostale aktivnosti koje spadaju pod uobičajeni rad i doprinose stvaranju novih ideja i razvijanju Udruga i zajednice, cijeli tijek trajanja projekta. Udruga Vukovarski leptirići za vrijeme provedbe programa za svoje korisnike ponudit će i paletu aktivnosti za roditelje (sportske aktivnosti i ples)

Tematski sve aktivnosti odabrane su zbog svog značaja i dokazane dobrobiti za korisničke skupine.

CILJ PROJEKTA

1.Osigurati djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Vukovarsko-srijemske županije sudjelovanje u društveno kulturnom životu zajednice

2.Jačati operativne i provedbene kapacitet Prijavitelja

3.Osvještavati javnost o važnosti inkluzije djece s teškoćama i osoba s invaliditetom

Postavljeni ciljevi temelje se na dugogodišnjem radu Udruga prijavitelja te proizlaze kao rješenje problema uočenih prilikom analize postojećeg stanja i potreba korisnika. Općenito velik je problem nepostojanje strukturiranih i prilagođenih društvenih i kulturnih aktivnosti koje pridonose uključivanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u život zajednice, posebice u slabije razvijenim sredinama. Ako uzmemo u obzir da je Istočna Hrvatska jedna od socio - ekonomski najugroženijih regija naše države, zaključujemo da je provedba ovakvog projekta nužnost za postizanje bolje kvalitete života depriviranih skupina u društvu.

REZULTATI

Uspostava Centra osigurat će:

- djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom  da slobodno vrijeme provode na kvalitetan i strukturiran način, a sve uz stručnu podršku

- podršku obiteljima te mogućnost da se i oni uključe u razne aktivnosti (razgovaraonice, školu plesa, vježbe itd).

- jačanje kapaciteta udruga prijavitelja i uspostava trajne suradnje s Gradom Vukovarom u vidu pružanja sveobuhvatnih usluga za socijalno isključene skupine u zajednici

- senzibiliziranje zajednice i promociju inkluzivnog volontiranja

- opremanje prostora i provedbu manjih adaptacijskih radova

- osposobljavanje i zapošljavanje novih djelatnika

-brojne aktivnosti za podizanje svijesti građana o marginaliziranim članovima zajednice

Uspostavljano civilno – javno partnerstvo će provedbom biti unaprijeđeno i ojačano. Grad Vukovar – partner na projektu prepoznao je značaj naših Udruga kao velikih pokretača zajednice te nam pruža potporu u radu. Od 2018. godine prostor bivšeg vrtića, danas Javna ustanova za društvene djelatnosti, dan je na korištenje udrugama pružateljima socijalnih usluga u zajednici, odnosno prijaviteljima ovog Poziva. Udruge i Grad aktivno planiraju daljnja ulaganja u ovaj prostor i nove zajedničke aktivnosti s ciljem osiguranja njegove pune korisnosti za opće dobro.

U isto vrijeme, jačanje kapaciteta ovih Udruga pozitivno djeluju na cjelokupnu lokalnu zajednicu:  ove  Udruge zapošljavaju lokalno stanovništvo – mlade visokoobrazovane ljude (trenutno ukupno 53 zaposlenih), koji time stječu priliku nastavka rada i života u svojim zajednicama što je jako bitno u vrijeme velikog odljeva mlade radne snage, deficitarnog stručnog kadra, posebice u Vukovaru.

Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom bit će osigurane jednake mogućnosti i aktivno participiranje u zajednici, osmišljene aktivnosti i provođenje slobodnog vremena te na taj način popraviti kvalitetu života cijele obitelji.

KORISNICI PROJEKTA

Djeca s teškoćama u razvoju s različitim psiho-fizičkim oštećenjima, članovi Udruge Vukovarski leptirići te osobe s intelektualnim oštećenjem i osobe s invaliditetom, članovi Udruga Golubica i VUKA, očekivano uključivanje minimalno 100 korisnika.

Ono što je zajedničko svim ovim korisnicima je njihova neuključenost u društveni i kulturni  život zajednice te jako mali broj tih sadržaja koji je prilagođen njihovim potrebama.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI FINANCIRA EUROPSKA      UNIJA I REPUBLIKA HRVATSKA

Vrijednost projekta: 1.987.675,54 kn, od čega 85% ( 1.689.524,21  kn) sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% ( 298.151,33 kn) sufinancira Republika Hrvatska iz sredstava Državnog proračuna

RAZDOBLJE PROVEDBE

Razdoblje provedbe: 03. lipnja 2020. do 03.lipnja 2022. godine, ukupno 24 mjeseca.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

Mateja Hojsak, voditeljica centra

Kontakt: golubica@uzosio-golubica.com, 032/417-700

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići