Poziv na javnu prezentaciju trogodišnjeg programa pod nazivom „MOŽEMO I MI“

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar

upućuje svim partnerima, suradnicima, članovima, obiteljima koje skrbe o osobama s intelektualnim oštećenjima, osobama s intelektualnim oštećenjima, prijateljima, i svim zainteresiranim osobama

 

P O Z I V

na javnu prezentaciju trogodišnjeg programa pod nazivom

 

„MOŽEMO I MI“

- Problemi i zadovoljavanje osoba s invaliditetom

 

koja će se održati

dana 21. srpnja 2017. godine (petak) u 11,00 sati

u prostoru Udruge na adresi Velebitska 16a u Vukovaru

 

Nositelj programa Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar

Partneri - Grad Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar i Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“

Sredstva  za provedbu programa osigurava

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

poziv na javnu tribinu za program