Poludnevni boravak

Kako najbolje učimo?? Kada sami radimo, sudjelujemo..
…a kada radimo pokuse…eeeee tako puno toga naučimo, ali se dobro i zabavimo
Na kraju.. sve je ovaj tjedan prošlo bez ozljeda, uz puno smijeha