NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME

URBROJ: 01/2018-03/05-1-7-1

Vukovar, 27. ožujka 2018. god.

 

 

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, temeljem odluke Glavnog odbora Udruge od dana 21.03.2018. godine, objavljuje sljedeći

 

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM

RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME

 

           

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar raspisuje natječaj za prijam

 

  • 1 (jednog) radnika za obavljanje poslova asistenta osobama s intelektualnim oštećenjem

 

Uvjeti: najmanje SSS, završen tečaj za njegovatelja, osoba s invaliditetom

 

Opis poslova: briga i nadzor korisnika usluge organiziranog stanovanja uz pružanje neposredne podrške u stanu i izvan stana, aktivnosti usmjerene na osobe s IO, njihove mogućnosti i  potrebe u životu, posebno podrška u radnim aktivnostima.

 

 

Kandidati su dužni uz pisanu zamolbu dostaviti:

  1. životopis
  2. preslik diplome/svjedodžbe
  3. preslik uvjerenja o statusu njegovatelja
  4. dokaz o statusu osobe s invaliditetom
  5. potvrda HZMO-a o radnom stažu ne starija od dana objave natječaja
  6. preslik osobne iskaznice
  7. preslik domovnice
  8. uvjerenje o nekažnjavanju

 

Prijave na natječaj uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, podnose se najkasnije do 03.04.2018. godine, i to pisanim putem na adresu Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, Kolodvorska 18, 32000 Vukovar, s naznakom: „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Zadržavamo pravo, prije donošenja odluke o odabiru, sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, obaviti razgovor i provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

 

Sve obavijesti, vezane za natječaj, pozivi na razgovore, pozivi na testiranje, kao i odluka o odabiru, kandidatima će se dostavljati objavom na na web stranici udruge www.uzosio-golubica.com.

 

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar zadržava pravo prije donošenja odluke o odabiru poništiti objavljeni natječaj, bez navođenja posebnog obrazloženja.

 

 

                                                                              Za UZOSIO GOLUBICA Vukovar

        predsjednica

                                                                              Ivana Azenić Dubravčić, dipl.iur.