NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME

   

UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM „GOLUBICA“    V U K O V A R

 

32010 Vukovar,  Kolodvorska 18

 

 

OIB: 83735047367;  MB: 3064395; tel/fax :  032-417-700;  mob.:098/9671407;  Žiro račun: SPB: HR70 2330 00311525 6136 7;

www.uzosio-golubica.com;  E-mail: golubica@uzosio-golubica.com,

 

 

Ur. broj: 01/2017-03/10-1-10

Vukovar, 12. prosinca 2017.

 

 

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, temeljem odluke Glavnog odbora Udruge od dana 08.12.2017. godine, objavljuje sljedeći

 

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM

RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME

 

           

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar raspisuje natječaj za prijam

 

  • 1 (jednog) radnika za obavljanje poslova radnog instruktora

na pola radnog vremena

 

Uvjeti:

  • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti ili pedagogije

Kandidati su dužni uz pisanu zamolbu dostaviti:

 

  1. životopis
  2. preslik diplome/svjedodžbe
  3. potvrda HZMO-a o radnom stažu ne starija od dana objave natječaja
  4. preslik osobne iskaznice
  5. preslik domovnice
  6. uvjerenje o nekažnjavanju

 

 

Prijave na natječaj uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, podnose se najkasnije do 25.12.2017. godine, i to pisanim putem na adresu Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, Kolodvorska 18, 32000 Vukovar, s naznakom: „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Zadržavamo pravo, prije donošenja odluke o odabiru, sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, obaviti razgovor i provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

 

Sve obavijesti, vezane za natječaj, pozivi na razgovore, pozivi na testiranje, kao i odluka o odabiru, kandidatima će se dostavljati objavom na na web stranici udruge www.uzosio-golubica.com.

 

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar zadržava pravo prije donošenja odluke o odabiru poništiti objavljeni natječaj, bez navođenja posebnog obrazloženja.

 

 

                                                                              Za UZOSIO GOLUBICA Vukovar

        predsjednica

                                                                              Ivana Azenić Dubravčić, dipl.iur.