DRUŠTVENI CENTAR IN – Slobodne aktivnosti u UZOSIO Golubica Vukovar

U sklopu slobodnih aktivnosti dana 04.08.2020. održana je likovna radionica na kojoj su sudjelovali korisnici organiziranog stanovanja Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar. Korisnici su pokazali iznimnu zainteresiranost za rad zajedno sa suradnicima koji su im pomogli u izradi radova. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj teksta je isključiva odgovornosti Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.