30.07.2020. „MOŽEMO I MI II“

Uvijek ste na našim slikama vidjeli velik broj korisnika koji su svakodnevno uključeni u naše aktivnosti, no sada se trudimo sa svakom skupinom korisnika odraditi što kvalitetnije i što više.

Više ne biramo mjesto na kojem vježbamo, dvorana, dvorište, improvizirana dvorana, jer nije važno gdje smo, važno je da radimo, a radimo sa svima onoliko koliko oni mogu i uz to uživamo!