30.06.2017. ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO – RADNI INSTRUKTOR

URBROJ: 01/2017-05/34

Vukovar, 30. lipnja 2017. god.

 

 

Temeljem članka 26. Statuta Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, predsjednica Udruge donosi slijedeću

 

 

O D L U K U

 

 

  1. Odabiru se Davor Nemet iz Bogdanovaca i Josipa Škvarić iz Berka za obavljanje poslova radnog instruktora, na određeno vrijeme.
  2. Sa imenovanima će se sklopiti odgovarajući ugovor o radu, sukladno odobrenom programu pod nazivom „Možemo i mi“ financiranim od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
  3. Ova  odluka stupa danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Temeljem odluke Glavnog odbora, a po provedenom natječaju, odabran je Davor Nemet iz Bogdanovaca, kao najbolji kandidat, jer ima položen stručni ispit, radnog iskustva u struci, te položen ispit za sportskog trenera, a posebice obzirom da ima iskustva u radu sa osobama s intelektualnim oštećenjem. Također, po provedenom natječaju odabrana je Josipa Škvarić kao najbolji kandidat, obzirom da je imenovana magistra primarnog obrazovanja sa položenim stručnim ispitom, te sa radnim iskustvom u radu sa osobama s intelektualnim oštećenjima.

Obzirom da su nam po programu „Možemo i mi“ financiranog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  imenovani radni instruktori potrebni za provedbu sportskih radionica sa našim korisnicima. Odabrani kandidati zbog svojih ranijih iskustava stečenih stručnih kvalifikacija ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate, Josipa Škvarić zbog svoje stručne kvalifikacije magisterija primarnog obrazovanja, dok Davor Nemet zbog stručne kvalifikacije prvostupnik fizioterapije kao i edukacije za sportskog trenera.

Slijedom navedenoga, riješeno je kao u izreci odluke.

 

 

Za UZOSIO GOLUBICA Vukovar

predsjednica

Ivana Azenić Dubravčić, dipl.iur.