30. 06. 2012. DUNAV SVOME GRADU

Danas je u Vukovaru održan 4. susret folklornih društava povodom međunarodnog Dana Dunava. Sudjelovali su članovi KUD "Petar Preradović" iz Đurđevca, KUD "Kvadrilja" iz Trogira, FA "I.G. Kovačić" Sisak, KUD "Ogranak seljačke sloge" Posavski Bregi, KUD "Beltinci" iz Slovenije i HKGD "Dunav" iz Vukovara.

Susret je pratio veliki broj sugrađana i gostiju, a bili su i naši članovi iz organiziranog stanovanja sa asistenticom.