29.11.2018. „AKTIVNO U SRETNIJE SUTRA“

Proteklih dana naši korisnici u sklopu projekta „Aktivno u sretnije sutra“ uvježbavali su mažoret ples sa svojom voditeljicom. Rezultati svakodnevne vježbe i rada rezultirali su usvajanjem plesnih koreografija koje ćemo prezentirati zajedničkim nastupom s Mažoretkinjama Grada Vukovara!