29. 02. 2012. PREZENTACIJA KODEKSA SAVJETOVANJA

9.02. u organizaciji Centra za mirovne studije, Kuće ljudskih prava i Pokretača u poglavarstvu grada Vukovara je održana prezentacija Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe zakona, drugih propisa i akata. Prezentacija je održana u sklopu projekta ”Human rights coordination platform” financirana od strane Europske unije a cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava za aktivnu participaciju u procesima konzultacija o javnim politikama. Prezentaciji je prisustvovala Ivana Perak, djelatnica Društva MRO Vukovar.