28. 11. 2011. GOLUBICA U MAĐARSKOJ

U Osijeku, 28. i 29. Studenoga održana je  završna Regionalna konferencija  projekta “Mladi u pretpristupnim i strukturnim fondovima” a u sklopu projekta “EU misli” u organizaciji PRONI centra za socijalno podučavanje iz Osijeka.
Prvoga dana prisutni su, dijelom radno a dijelom turistički, imali priliku obići Baranju i OPG  Žužane Jožef, koja je polaznica programa osposobljavanja za proizvođačicu paprike, ogledno imanje  uređeno u okviru projekta “Vrijeme je za žene”. Mjesto Sotorhely u posjet projektu “Turistička os Šikloš-Mohač” i Nacionalni park Dunav-Drava gdje smo u sklopu istog projekta vidjeli Mohački povijesni spomenik. Nakon obilaska ugodno veče proveli smo u restoranu „Piroš Čizma“ u Suzi.
Drugi dan je nastavljen nizom predavanja  koja su predvodila Dr. Dimitra Ioannou – koja ima snažnu pozadinu u programiranju, monitoringu i evaluacijama fondova strukturne pomoći Europske unije u novim zemljama članicama i pretpristupnim  zemljama od 1996 godine, Dr.Franci Čeč – koji uz bogatu karijeru danas radi  kao menadžer Fonda Zasavje, koji se bavi aktiviranjem civilnog društva u regiji i Zoltan Pamer – pročelnik odjela za međunarodne odnose pri Regionalnoj razvojnoj agenciji Južnog Zadunavlja u Mohaču.
Ovim projektom  bi se trebala podići razina informiranosti i razumijevanja mladih i šire javnosti u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji o temama vezanim za Europsku uniju a kroz jačanje aktivnog sudjelovanja mladih u istraživanju, javnim debatama i aktivnostima informiranja, kao i promoviranjem međusektorske suradnje.
Konferenciji su prisustvovale predstavnice Društva za pomoć Mentalno retardiranim osobama Vukovar – Golubica, Ivana Perak i Jelena Hodak.