27. i 28. 09. 2010.

U organizaciji tvrtke European Profiles S.S. u suradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi u Osijeku je u okviru projekta “USPOSTAVA PODRŠKE U SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU SOCIJALNO UGROŽENIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA” održan seminar pod nazivom “REFERALNI OKVIR ZA MODEL SOCIJALNOG MENTORSTVA”.

Navedeni projekt se provodi u okviru Instrumenta pretpristupne pomoć (IPA), a njegova provedba je započela u ožujku 2010. godine, i traje ukupno 22 mjeseca. Opći cilj projekta je poticati socijalno uključivanje dugotrajno nezaposlenih korisnika stalne pomoći kroz pružanje potpore za uključivanje u tržište rada, dok je svrha projekta razviti pristup temeljen na potrebama korisnika u pristupu tržištu rada za dugotrajno nezaposlene

korisnike stalne pomoći.
Dio projekta se odnosi i na jačanje međusektorske i međuinstitucionalne suradnje u području socijalnog uključivanja i zapošljavanja, te je u tu svrhu formirano osam radnih skupina diljem zemlje. Za svaku od ranih skupina organiziran je seminar.
Pored ostalih predstavnika u radnoj skupini Osječko baranjske i Vukovarsko – srijemske županije sudjelovao je i Predsjednik Društva za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar, Ivica Azenić. Radnu skupinu čini  dvadesetak članova, predstavnici lokalne samouprave, Centara za socijalnu skrb, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nevladinih organizacija,..
Dvodnevni seminar održan je u prostorijama Centra za socijalnu skrb Osijek.