27.09. – 01.10.2021. DRUŠTVENI CENTAR IN – Radionice u UZOSIO Golubica Vukovar

27.09.2021. godine, održane su slobodne aktivnosti. Na ovim slobodnim aktivnostima obilježili smo ˝Svjetski dan turizma˝. Sa korisnicima smo razgovarali kada bi oni bili turistički vodiči, kako bi predstavili svoje mjesto turistu. Zatim su izabrali jedan od simbola grada Vukovara te ga obojali.

30.09.2021. godine, održane su radionice plesa. Na ovim radionicama plesa, trenerica je sa prvom grupom plesala na pjesmu ˝Ćiro˝ te su poslije toga pogledali par video zapisa o narodnim nošnjama koje su karakteristične za Hrvatsku. Sa drugom grupom trenerica je radila tradicijske frizure i to frizure Prigorja sa crvenim mašnicama te frizura iz Slavonije sa cvjetićima.

01.10.2021. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je ˝Jesen˝. Vanjski suradnik je na ovu radionicu donio košaru sa jesenim plodovima. Prvi zadatak bio je promotriti košaru te viđeno prenijeti na papir. Nakon toga obojali su svoje crteže.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.