27.01.2023. Edukacijom zaposlenika do kvalitetnijih usluga

Već smo pisali kako Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara financira naš projekt kojim smo organizirali edukacije za zaposlenike!

Nije jednostavno svakodnevno biti na edukacijama, uz redovan rad, no kada znamo što dobijemo, sve se može.

Najbolje utrošeno vrijeme je ono koje posvetimo sebi, koje uložimo u sebe i za radnike same, ali i za one s kojima svakodnevno rade.

Poslije dva tjedna edukacija, puno toga smo čuli, puno ideja dobili, a ustavljamo nastavljamo nastavljamo s novim zanimljivim temama.