26.09.2019. PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA OSOBAMA S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška osobama s intelektualnim oštećenjem“ financiranim od Vukovarsko-srijemske županije, koji se provodi od rujna do prosinca 2019. godine u našoj Udruzi,  formiran je stručni tim, dogovorena su zaduženja, te je održana i prva radionica pružanja psihosocijalne podrške korisnicima socijalne usluge organiziranog  stanovanja u našoj Udruzi. Cilj održavanja radionica je poticanje socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim oštećenjima pružanjem stručne psihosocijalne podrške kroz rad u radionicama usmjerenim na unapređenje komunikacije i uspješnije socijalizacije i integracije u lokalnu zajednicu. Prva radionica sadržavala je aktivnosti usmjerene na upoznavanje sa socijalnom radnicom voditeljicom radionice, odnosno komunikacijske vještine predstavljanja i upoznavanja. Radionica je zaključena na obostrano zadovoljstvo naših korisnika kao i voditeljice radionice.