25. i 26. 01. 2011. SEMINAR HRVATSKOG SAVEZA

Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom nastavljajući svoje programske aktivnosti, organizirao je dvodnevni seminar – edukaciju za tajnice/ke udruga članica Saveza. Seminar na temu ADMINISTRATIVNO ORGANIZACIJSKO PLANIRANJE održan je u prostoru Saveza u Zagrebu, a istom je nazočilo dvadesetak sudionika. Seminaru je prisustvovao i naš predsjednik Ivica Azenić koji je upoznao sudionike seminara sa načinom rada u vođenju administrativnih poslova u našem Društvu, kao primjer dobre prakse. Želja je da se pokuša pomoći drugima a cilj je da članice vode administrativne poslove što sličnije jedna drugoj.