25.09.2020. POZIV KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO ASISTENT U ORGANIZIRANOM STANOVANJU

UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM "GOLUBICA" VUKOVAR

KOLODVORSKA 18, 32010 VUKOVAR

OIB: 83735047367;  MB: 3064395; tel/fax :  032-417-700;  mob.:098/9671407;  Žiro račun: OTP banka d.d.: HR1124070001100493276;

www.uzosio-golubica.com;  E-mail: golubica@uzosio-golubica.com,

URBROJ: 01/2020-03-09/1-1-4-3

Vukovar, 25. rujna 2020. godine

 

 

POZIV  KANDIDATIMA

za radno mjesto asistent u organiziranom stanovanju

 

 

Pozivaju se svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave na natječaj za prijem 1 (jednog) asistenta u organiziranom stanovanju na određeno vrijeme

 

dana 29. rujna 2020. godine (u utorak) u 14,30 sati

 

na informativni razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta u prostore poludnevnog boravka UZOSIO GOLUBICA Vukovar u Vukovaru (Borovo naselje), Velebitska 16a (ulaz sa stražnje strane zgrade).

 

 

                                                                                                                                                               Za UZOSIO GOLUBICA Vukovar                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                 predsjednica

                                                                                                                                                                   Ivana Azenić Dubravčić, dipl.iur.