23.-27.08.2021. DRUŠTVENI CENTAR IN – Radionice u UZOSIO Golubica Vukovar

23.08.2021. godine, održane su slobodne aktivnosti. Na ovim slobodnim aktivnostima sa korisnicima smo razgovarali kako se zaštititi ako dođe do požara. Za što sve koristimo vatru, što je to požar i kada vatra postaje opasna. Također smo razgovarali i o vatrogasnim uređajima te pogledali video kako se koriste. Te najvažnije što napraviti ako dođe do požara i koji broj nazvati.

26.08.2021. godine, održane su radionice plesa. Na ovoj radionici plesa korisnici su mogli saznati par informacija o ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO. LADO je nacionalni profesionalni folklorni ansambl osnovan 1949. godine sa zadaćom i ciljem istraživanja, prikupljanja, umjetničke obrade i scenskoga prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije. Nakon razgovora sa trenericom, korisnici su učili korake jednog od folklornih plesova.

27.08.2021. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je ˝ Detalji u boji ˝. Na ovoj radionici vanjski suradnik je korisnicima pomogao nacrtati crtež te su ga po njegovoj uputi obojali u bojama koje su željeli. Šarolikost radova možete vidjeti na fotografijama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.