23. 02. 2012. RADNO-TERAPIJSKE AKTIVNOSTI KOD OSOBA S MENTALNOM RETARDACIJOM U PROGRAMU POLUDNEVNOG BORAVKA

Dana 23.veljače, održano je stručno predavanje na temu ”Radno-terapijske aktivnosti kod osoba s mentalnom retardacijom u programu poludnevnog boravka” na kojemu se okupilo 20 radnih terapeuta iz Vinkovaca, Osijeka,Slavonskog Broda, Virovitice, Siska…
Predavanje je održano sa ciljem stručnog usavršavanja radnih terapeuta te radi razmjene iskustava u radu sa različitim vrstama poremećaja i oboljenja. Istaknuta je problematika i potrebe osoba s mentalnom retardacijom, na koji način im pomaže radna terapija te što se sve može učiniti da bi se poboljšala kvaliteta njihovih života u svakodnevnim aktivnostima.
Predavanje je održano na osnovi programa rada sa korisnicima poludnevnog boravka u Društvu za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar, a održala ga je Ivana Perak, radni terapeut, zaposlenica Društva.