23.01.2023. Edukacije za podršku osobama s intelektualnim oštećenjem u Golubici

 

COO Validus Zagreb jedini ima specifične edukacije za podršku osobama s intelektualnim teškoćama, a kako je nama važno učiti i bolje raditi, zahvaljujući projektu financiranom od FORGV, predavači su nam došli u Vukovar i krenuli smo s predavanjima.

Sigurni smo da će naša podrška biti puno bolja, a kvaliteta života našim korisnicima na puno višoj razini.