23. 01. 2012. KONFERENCIJA HZZ PS VUKOVAR

U Hotelu “Lav” u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PS Vukovar zajedno s partnerima, Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST te Grada Vukovar, održana je završna konferencija projekta ”New MAP – Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar” koji je financiran iz programa IPA-e Komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala – program Europske unije za Hrvatsku.  Na konferenciji su bile predstavljene provedene aktivnosti i rezultati projekta te Plan zapošljavanja za grad Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju te metodologija temeljem koje je Plan izrađen.
Konferenciji je iz Društva za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar prisustvovala Ivana Perak.