21.-25.03.2022. DRUŠTVENI CENTAR IN – Radionice u UZOSIO Golubica Vukovar

21.03.2022. godine, održane su slobodne aktivnosti. Na ovim slobodnim aktivnostima obilježili smo „Svjetski dan osoba s Down sindromom“. Zašto obilježavamo Svjetski dan sindroma Down? Obilježavanjem Svjetskog dana sindroma Down želimo upoznati svijet s ovim poremećajem i pri tomu potaknuti ljude za veće poštivanje prava ljudi s Downovim sindromom. Većim razumijevanjem i poboljšanjem njihovog položaja u društvu možemo poboljšati kvalitetu života osoba sa sindromom Down.

22.03.2022. godine, održane su radionice plesa. Na ovim radionicama plesa naši korisnici su zajedno sa trenericom folklora ponovili plesove i pjesme koje su do sada naučili te se dobro zabavili.

25.03.2022. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je „Umjetnički projekt rezanja krugova“. Vanjski suradnik je na radionicama pomoću šestara nacrtao korisnicima krugove, a oni su pomoću ravnala morali nacrtati crte te obojati svoje crteže.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj teksta je isključiva odgovornosti Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.