21.-24.06.2021. DRUŠTVENI CENTAR IN – Radionice u UZOSIO Golubica Vukovar

21.06.2021. godine, održane su slobodne aktivnosti. Na ovim slobodnim aktivnostima korisnici su imali priliku pogledati animirani film ˝ U potrazi za Nemom ˝, a nakon toga razmijenili su svoje dojmove te su napravili svoje ribice.

23.06.2021. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je ˝ More ˝. Na ovoj radionici vanjski suradnik je sa korisnicima razgovarao o ljetu, što najviše vole ljeti raditi. Zatim su dobili zadatak nacrtati kako oni vide ljeto. Njihove radove možete pogledati na fotografijama.

24.06.2021. godine, održane su radionice plesa. Trenerica mažoret plesa na ovoj radionici govorila je o korelaciji zadanih struktura kretanja u mažoret plesu i njihov utjecaj na ravnotežu, preciznost i koordinaciju. Vrlo je važna kontrola ravnoteže tj. koordinacija ruku i nogu pri zadanom pokretu za izvršavanje određenog pokreta. Dinamika pokreta je vrlo bitna prilikom izvođenja određenog zadatka, jer ona utječe na to hoće li se pokret izvesti opušteno ili napeto, snažno ili slabo, naglašeno ili nenaglašeno. Najveću ulogu u mažoret plesu imaju donji ekstremiteti, tj noge. Osnovni pokret u mažoret plesu je koračanje, odnosno stupanje. Na eksplozivnu snagu nogu utječe se izvođenjem raznih kickova, skokova iz čučnja i u čučanj, poskoci itd. Na repetitivnu i statičku snagu ruku također se utječe na način kada se barata rekvizitom, u ovom slučaju mažoret- štapom. Nakon što su korisnici u obje grupe razgovarali sa trenericom na zadanu temu, a zatim su ponovili dijelove koreografija sa mažoret palicama, pomponima i šarenim trakicama i zaplesali uz veseli ritam glazbe.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj teksta je isključiva odgovornosti Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar