21.-23.04.2021. Društveni centar IN – Radionice u UZOSIO Golubica Vukovar

21.04.2021. godine, održane su slobodne aktivnosti. Korisnici su na ovim slobodnim aktivnostima imali priliku biti na tabletima. Za početak aktivnosti morali su upaliti tablete. Nakon što su ih upalili, pisali su svoje osobne podatke u wordu. Nakon što su uspješno savladali prvi dio zadatka, slijedeći zadatak bio im je u Googlu upisati Društveni centar IN i UZOSIO Golubica Vukovar te su na navedenim stranicama imali priliku vidjeti sve što su željeli. Cilj ovih slobodnih aktivnosti bio nam je upoznati korisnike sa najosnovnijim dijelovima informatike. Osim igranja igrica na tabletu se može raditi i mnogo drugih zanimljivih raznovrsnih aktivnosti.  

22.04.2021. godine, održane su radionice plesa. Trenerica mažoret plesa na ovoj radionici govorila je o četvrtom i petom stupnju tehniciranja štapom. Četvrti stupanj tehniciranja sa štapom su lake figure, koje mogu biti: figure koje se izvode između prstiju (vodoravno i okomito), figure koje se izvode u kombinaciji s nekim drugim dijelom tijela tzv. rol, kao što su vrtnje oko natkoljenice, potkoljenice i gležnja, struka, preko leđa, oko vrata i ručnih zglobova, zatim figure lakšeg lebdenja štapa u kojem je prisutan jedan od četiriju elemenata težine, a to su: visoko lebdenje, teško odbacivanje, teško prihvaćanje štapa ili zadatak, te figure lakših dobacivanja štapova pri čemu štap leti kratko, a odbacivanje i prihvaćanje štapa mora biti izuzetno jednostavno. Peti stupanj tehniciranja sa štapom su srednje teške figure, koje mogu biti: figure flipa, figure koje se izvode na dlanu i na jagodicama prstiju, figure prelamanja u lebdenju dvaju štapova ili kada se prilikom lebdenja štapa drugi štap prebaci u drugu ruku najmanje figurom trećeg stupnja tehniciranja štapom, zatim figure lansea bez okreta i figure srednje teškog lebdenja štapa, pri čemu su prisutna dva od četiriju elemenata težine: visoko lebdenje, teško odbacivanje, teško prihvaćanje štapa ili neki određeni zadatak za izvest. Nakon što su korisnici u obje grupe razgovarali sa trenericom o prva tri stupnja tehniciranja štapom, ponovili su dijelove koreografija sa mažoret palicama, pomponima i šarenim trakicama.     

23.04.2021. godine održana je radionica likovno dramska. Na ovoj radionici obilježili smo Dan hrvatske knjige, koja se obilježava 22. travnja, odlukom Sabora Republike Hrvatske od 1996. godine, u spomen na Marka Marulića koji je toga datuma 1501. godine dovršio Juditu. Korisnici su pogledali video zapis o Danu hrvatske knjige 2021. godine, a poslije toga razgovarali smo o knjigama, odlascima u knjižnicu. Na kraju radionice svaki korisnik je uzeo knjigu po želji, te je ponešto iz nje pročitao.   

23.04.2021. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je ˝Kontrast svijetlo - tamno˝. Vanjski suradnik na ovu radionicu donio je vazu i loptu. Prvo je postavio vazu na sredinu stola, a potom su je korisnici promatrali. Zatim su uzeli olovku i počeli raditi kontrast od tamne prema svijetloj boji. Nakon toga promatrajući vazu, prenijeli su viđeno na papir, te je obojali od najtamnije do najsvijetlije boje.     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.