21.03. – SVJETSKI DAN OSOBA S DOWN SINDROMOM

Većina ljudi ima 46 kromosoma, ali neki među nama imaju jedan kromosom više – 47, a upravo te malo drugačije posebnije zovemo osobe sa Down sindromom. Taj jedan kromosom viška nastao je pri diobi stanica na 21. kromosomu, pa ih tako osobe sa Down sindromom na tom 21. kromosomu umjesto dva imaju tri – eto zato 21.03.!

Znamo da kromosomi imaju izgled parova čarapa i zato baš na 21.03. oblačimo rasparene čarape i time izražavamo podršku različitosti. Naši korisnici su pokazatelj da osobe sa kromosomom više puno toga mogu, puno toga nauče, ostvaruju zavidne rezultate u raznim područjima. Neke stvari možda ne uspiju svladati, no zar sve osobe sa 46 kromosoma uspiju??? Svi smo mi ravnopravni članovi ovoga društva, svi pomalo drugačiji od drugih – neki više, neki manje, ali prihvaćanjem takvih različitosti ostvariti ćemo najbolje rezultate i najveće uspjehe.

Zato, obucite danas rasparene čarape i podržite različitosti!