19.-21.05.2021. Društveni centar IN – Radionice u UZOSIO Golubica Vukovar

19.05.2021. godine, održane su slobodne aktivnosti. Na slobodnim aktivnostima, korisnici su uz pomoć stručnih suradnika izradili papirnate ljiljane u bojama po želji. Njihovi izrađeni ljiljani donijeli su radost i vedrinu u prostoru Društvenog centra IN u ove kišne i tmurne proljetne dane.

20.05.2021. godine, održane su radionice plesa. Trenerica mažoret plesa na ovo radionici govorila je o tome kako svaki mažoret tim ima svoju prepoznatljivu uniformu. Uniforma se sastoji od kape, sakoa, suknje i čizama. Sve mažoretkinje iz jednog tima moraju imati istu uniformu. Predvodnica odnosno osoba na čelu mažoret formacije uniformom jedino može odstupati od ostalih cura iz tima. Mogu se razlikovati kombinacije boja kape, suknje ili sl. Prema članku 27. iz pravilnika HMS-a za natjecanje (uniformiranost i rekviziti) navodi se da formacija mora biti uniformirana uz dozvoljena određena odstupanja (drugačija odora predvodnice, oznake statusa, činova, rodnih pripadnosti i sl.). Mažoretkinje sa palicom moraju imati klasične uniforme sa čizmama, kapama, haljinom ili sako sa suknjom. Uniforme su se kroz povijest mijenjale. Boje uniformi su obično bile boje grada koje predstavljaju, pune ukrasa i po uzoru na vojne uniforme. Na rukama su imale bijele rukavice a na glavi visoke kape ili beretke. Nakon što su korisnici u obje grupe razgovarali sa trenericom o uniformama u mažoretu, ponovili su dijelove koreografija sa mažoret palicama, pomponima i šarenim trakicama i opustili se uz veseli ritam glazbe.

21.05.2021. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je ˝ Monotipija ˝. Vanjski suradnik je na ovoj radionici govorio o monotipiji odnosno vrsti grafičke tehnike. Kod monotipije je karakteristično to što se može napraviti samo jedan otisak. Postupci koje je vanjski suradnik radio sa korisnicima su slijedeći: korisnici radionice su uz pomoć vanjskog suradnika nanijeli željene boje tempere sa glicerinom na podlogu linoleuma, zatim su drvenim štapićem nacrtali razne oblike po želji. Slijedeći korak je bio da linoleum snažno pritisnu na papir, a kada su podignuli papir, radovi su bili gotovi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.