19.11.2020. DRUŠTVENI CENTAR IN – Radovi u UZOSIO Golubica Vukovar

Nakon prve faze sanacije ravnog krovišta, napokon je došao red i na drugu fazu sanacije većeg dijela krovišta iznad prostora UZOSIO GOLUBICA, gdje se obavljaju radionice Društvenog centra IN. Lijepo vrijeme dopušta nam da se radovi na krovištu mogu nesmetano raditi. Trenutno je skinuta stara dotrajala šindra, zamijenjene stare i dotrajale daske, te stavljene nove daske i nova folija. U nastavku radova, nadamo se kroz nekoliko dana, stavit će se i novi oluci i novi limeni krov. Vjerujemo da ćemo nakon ovih radova biti sigurni da u tom prostoru više nećemo skupljati vodu nakon

svake kiše, nego ćemo vrijeme utrošiti na kvalitetniji rad. A kako je krov izgledao prije radova i što se trenutno radi...uvjerite se sami.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.