19. 03. 2012. USELJENJE PRVE STAMBENE ZAJEDNICE

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar, kao pružatelj usluge socijalne skrbi, s jedne strane i Ministarstvo socijalne politike i mladih (ranije Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi), s druge strane, sklopili su Ugovor o međusobnoj suradnji kojim Društvo MRO Vukovar dobiva status pružatelja usluga u socijalnoj skrbi za 8 osoba, u obliku organiziranog stanovanja za osobe s mentalnom retardacijom.

Temeljem navedenog Ugovora, a sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, Zavod za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije proveo je potrebne postupke, te je izdao prva 3 rješenja i uputnice. Trenutno je u postupku obrada još nekoliko potencijalnih korisnika, za koje se rješenja očekuju u skoro vrijeme.

Danas započinje realizacija predmetnog Ugovora sa korisnicima Zoranom, Željkom i Vlatkom.

Naime, useljenjem tri korisnika u unajmljeni objekt – kuću u kojoj može stanovati maksimalno pet korisnika, Društvo započinje sa realizacijom potpisanog ugovora u smislu pružanja usluga organiziranog stanovanja uz podršku. O sadašnja tri korisnika skrbit će se, odnosno pružati im podršku u njihovom pokušaju samostalnog stanovanja stručni tim Društva u sastavu radni terapeut – medicinska sestra, medicinski tehničar – njegovatelj, dvije asistentice njegovateljice, a sve pod vodstvom i nadzorom voditelja defektologa – socijalnog pedagoga.

Bit pružanja ove usluge je da osobe s mentalnom retardacijom ostaju živjeti u svojoj lokalnoj zajednici, u humanijem obliku smještaja, jer sukladno odredbama Zakona najviše 5 korisnika može stanovati u jednoj stambenoj zajednici. Osim podrške u stanovanju (u obavljanju kućanskih poslova, održavanju higijene i sl.) u okviru pružanja ove usluge korisnicima će se organizirati i njihovo slobodno vrijeme na način da isto provode u njima prilagođenim aktivnostima u radu radionica Društva, ali i u obilasku i posjetima programima i događanjima organiziranim u gradu Vukovaru.

Današnjem početku provedbe Ugovora, odnosno današnjem useljenju prvih korisnika, uz predstavnike i stručni tim Društva MRO Vukovar, te članove kluba “Golubica”, nazočili su i predstavnici centra Mala Terezija Vinkovci, ….

Stoga, od danas u Gradu i u Vašem susjedstvu možete sresti naše korisnike, koji žive samostalno, podržite ih i prihvatite ih kao dio zajednice u kojoj živite.

Gordan Hosni – OGI, prof. defektolog