17. – 18.02.2021. DRUŠTVENI CENTAR IN – Radionice u UZOSIO Golubica Vukovar

17.02.2021. godine, održane su slobodne aktivnosti. Na ovim slobodnim aktivnostima, naši korisnici imali su priliku upoznati se sa znakovnim jezikom. Saznali su da postoje jednoručna i dvoručna abeceda hrvatskog znakovnog jezika. Hrvatska jednoručna abeceda zapravo je verzija američke jednoručne abecede. Naravno, proširena je onim slovima koja se koriste samo u našem jeziku. U osnovi ona oponaša mala tiskana slova. Uglavnom se koristi u školama za gluhu djecu jer se tako na najučinkovitiji način prenese riječi i informacije. Nakon uvodnog dijela korisnici su napisali svoja imena slovima na znakovnom jeziku, a nakon toga pokušali su naučiti slova i pokazati jednom rukom.

17.02.2021. godine održana je radionica likovno dramska. Stručni suradnik pročitao je našim korisnicima priču Sebični div, autora Oscara Wildea. Tema ove priče je bezosjećajnost, pohlepa i sebičnost, osobine su koje ljudi moraju uvidjeti i mijenjati ih. Nakon poslušane priče u razgovoru sa korisnicima došli smo do ideje da u životu treba činiti dobra djela i da će se dobro dobrim vratiti kad tad. Zatim smo napravili plakat sa prisutnim korisnicima na kojem ćemo obilježavati da li su se korisnici na radionicama dobro ili loše ponašali, te na kraju ožujka nagraditi najvrijednije i najposlušnije.

18.02.2021. godine, održane su radionice plesa. Na radionici plesa naša trenerica govorila je kako je 1999. godina bila vrlo bitna za europske, tradicionalne mažoretkinje koje konačno formiraju svoj savez pod nazivom EMA - European majorettes’ association (Europska mažoret asocijacija). Također je navela neke bitne karakteristike EMA-e koje glase: postojanje vlastitog pravilnika, tri najbolje plasirana sastava na nacionalnim prvenstvima se plasiraju na Europsko prvenstvo, EMA danas broji 12 zemalja članica, te je navela da ima 20 internacionalnih sudaca iz različitih nacionalnih zemalja. Na drugom djelu radionice korisnici su uz vesele glazbene zvuke plesali sa mažoret palicama i pomponima.

18.02.2021. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je ˝Maske˝. Vanjski suradnik je za ove radionice odlučio koristiti karton, crnu temperu, glicerin, valjak i bijeli papir. Svaki korisnik je prvo imao zadatak napraviti od kartona svoju masku. Zatim nakon obavljenog prvog dijela, korisnici su svoje maske valjkom obojali te su na bijeli papir stavili obojano. Kako su nam maske uspjeli možete pogledati na fotografijama.   

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost  Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.