17.03.2012. SEMINAR U ĐAKOVU

Ured za pastoral osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji, pri Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, 17.ožujka je organizirao seminar  na temu ”Poremećaji ponašanja osoba s invaliditetom-prepoznavanje i djelovanje”. Seminar je organiziran u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu, a predavanje je održala doc.dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev koje je obilovalo korisnim informacijama o razvoju djece s teškoćama te smjernicama u radu i odgoju s njima. Putem radionica koje su vodile mr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, dr.sc. Daniela Cvitković, Ana Kuduz, prof.rehabilitator i Josipa Pažin, prof.rehabilitator pobliže smo se upoznali s problemima ponašanja te sa hiperaktivnošću. Seminaru su prisustvovale Ivana Perak i Ivana Došen.