15.9.2010. godine održat će se sjednica Glavnog odbora

D N E V N I    R E D

01.   Usvajanje zapisnika sa 1.sjednice,

02.   Izvješće o aktivnostima od prethodne sjednice,

03.   Zapošljavanje radnika – raskid Ugovora o radu,

04.   40. godina ZAJEDNIŠTVA,

05.   Izvješće o održanoj Skupštini Saveza,

06.   Različito