15.09.2010.

Održana je 2. sjednica Glavnog odbora Društva za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar.

Pored ostalih tema, pod 3. točkom dnevnog reda, donijeta je Odluka o prijemu u radni odnos Ivane Perak, radnog terapeuta.

Prijemom stručne osobe očekujemo još kvalitetniji rad sa korisnicima u poludnevnom boravku Kluba Golubica.