13.11.2018. GOLUBICA NA SASTANKU U MDOMSP

Naša Udruga, kao jedna od 11 organizacija pružatelja socijalne usluge organiziranog stanovanja 13.11.2018. godine sudjelovala je na sastanku u MDOMSP na temu kvalitete i cijena socijalnih usluga. O važnosti tema i sudionika govori činjenica da je ispred MDOMSP sastanku nazočila Nada Murganić, ministrica, Marija Pletikosić, državna tajnica za socijalnu politiku, Josip Masnić, pomoćnik ministrice za financije, Ivančica Mamek Jagić, načelnica sektora za ugovaranje s pružateljima socijalnih usluga, Zvjezdana Bogdanović, savjetnica ministrice. Sa strane pružatelja usluga sastanku su nazočili predstavnici Udruge za promicanje inkluzije gđa. Neda Miščević i gđa. Borka Teodorović kao organizatori sastanka, te predstavnici deset udruga koje su ugovorni pružatelji ove socijalne usluge, među kojima i naši predstavnici, koordinator usluge organiziranog stanovanja Tomislav Dubravčić i roditelj i predstavnik udruge koji je uslugu organiziranog stanovanja pokrenuo u našoj Udruzi, Ivica Azenić.
Socijalna usluga organiziranog stanovanja je najhumaniji oblik izvaninstitucionalne skrbi sa osobe s intelektualnim oštećenjima, pružatelji usluga svim svojim resursima osiguravaju im život dostojan čovjeka. Stambene zajednice su male obitelji, radnici nisu samo radnici, nego su dio te obitelji, pružatelji usluga nisu administracija, nisu institucija, nego su većinom roditelji i struka koji svojoj djeci žele osigurati najbolji i najtopliji drugi dom. Način skrbi kada ju organiziraju roditelji posve je drugačiji od načina koji organiziraju institucije, načelno isti ali bitno drugačiji, kod nas nema radnog vremena, bolovanja, godišnjeg odmora, mi smo 24 sata dostupni našim korisnicima, bez ikakvih zamjena.
Nesporno je da ova usluga ima svoju budućnost kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj. Međutim, nije važno samo na papiru biti pružatelj socijalne usluge i taj posao formalno “odrađivati”, važno je tu uslugu pružiti kvalitetno, omogućiti korisnicima podršku onoliko koliko im je potrebno, omogućiti im sve ono što i druge obitelji sebi priušte. 
Sigurni smo da će ovaj sastanak biti podloga za donošenje odluka isključivo u interesu korisnika, jer promjena cijene usluge koja je dugi niz godina nepromijenjena značila bi samo bolju skrb za one kojima je ta skrb potrebna, što je vjerujemo svima sudionicima sastanka jedini cilj.