13. 04. 2011. CERANEO

13.travnja u Vinkovcima je održan drugi dan drugog kruga konzultacija pod nazivom ”Socijalno mentorstvo kao put prema zaposlenju i socijalnom uključivanju” koja je organizirana u okviru projekta EU ”Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina”. Na ovoj završnoj radionici raspravljalo se o dosadašnje stečenim informacijama o socijalnom mentorstvu u Hrvatskoj te je napravljen rezime svega uz mogućnost davanja komentara i prijedloga koji će se uzeti u obzir.
Socijalno mentorstvo u Hrvatskoj je tek u začecima, a civilno društvo je jedan od partnera u njegovoj provedbi gdje se Društvo MRO Vukovar, pošto okuplja specifičnu grupu osoba, svakako vidi. Aktivni sudionik našega Društva na seminaru je bila Ivana Perak.