12.05.2023. MOŽEMO I MI II

Treća godina provedbe programa bliži nam se kraju, no mi i dalje vježbamo, učimo, uživamo, kao i prvog dana.

Danas smo predali prijavu programa i za naredno trogodišnje razdoblje, jer sigurni smo da ove aktivnosti trebamo raditi i dalje i vjerujemo da će naše mišljenje dijeliti i oni koji odlučuju.

.... kada pogledate samo naše fotografije, znate naše rezultate, sigurno i vi mislite kao i mi...