12.03.2011. SEMINAR ĐAKOVO

Ured za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji je 12.ožujka u Đakovu, u prostorijama Katoličko-bogoslovnog fakulteta , organizirao seminar za animatore i suradnike u radu s osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Ovoga su se puta teme seminara bazirale na kvalitetu života i problematiku emocija osoba s invaliditetom. Nakon uvodne molitve i pozdrava predavanje je održala prof.dr.sc. Daniela Bratković sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. U predavanju pod nazivom: ”Podrška odrastanju i ostvarivanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom” približen je pojam kvalitete života te koliki utjecaj na nju imaju okolinski čimbenici. Zatim je uslijedilo predavanje prof.dr.sc.Ree Fulgosi-Masnjak (ERF) na temu ”Emocije i pozitivna slika o sebi kod osoba s invaliditetom i djece s teškoćama” u kojemu je istaknuta važnost preusmjeravanja deficita i ograničenja na otkrivanje novih ili postojećih potencijala. O ovoj se problematici nastavilo konkretnije raspravljati i na dvije održane radionice. Seminar će svakako doprinijeti kvaliteti našega daljnjeg rada. Aktivne sudionice su bile Ivana Perak i Jelena Hodak.