11.02.2020. DODJELA SPORTSKIH NAGRADA

Danas smo prisustvovali na Svečanoj sjednici ZŠUG Vukovara u Gradskoj vijećnici grada Vukovara na kojoj nam je dodijeljena posebna nagrada za primjeren rad i postignute  sportske rezultate u 2019. godini. Nagrade su uručili zamjenici gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Mujkić i Marijan Pavliček te predsjednik Zajednice sportskih udruga grada Vukovara Ivan Polhert te pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Dražen Kobašević.

Ova nagrada je još jedno priznanje Udruzi „Golubica“ za prepoznat kontinuirani rad naših korisnika te njihovih trenera uz čiju podršku su postignuti vrhunski rezultati na nacionalnoj i svjetskoj razini.