10. i 11. 02. 2011. EDUKACIJA

U Zagrebu je u organizaciji Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom održan 1. modul edukacije voditelja klubova, Unaprjeđenje komunikacijskih vještina. Edukacija se održava u sklopu projekta Pro-centar, uz sufinanciranje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

U radionicama su sudjelovali predstavnici 16 udruga članica Saveza, dok je cilj edukacije kvalitativan napredak u radu temeljnih udruga. Program je namijenjen voditeljima aktivnosti u udrugama sa svrhom usavršavanja vještina komuniciranja s korisnicima, roditeljima korisnika, suradnicima i nadležnima, te razvoj asertivne komunikacije, pored ostalih sudionika edukaciji je nazočio i naš Damir Gaća.