10. – 14.01.2022. DRUŠTVENI CENTAR IN – Radionice u UZOSIO Golubica Vukovar

10.01.2022. godine, održane su slobodne aktivnosti. Na ovim slobodnim aktivnostima korisnici su imali turnir u pikadu. Bila je to odlična prilika da korisnici pokažu svoju formu i sportski duh nakon zimskih blagdana.

11.01.2022. godine, održane su radionice plesa. Na ovim radionicama plesa korisnici su zajedno sa trenericom folklora ponovili dijelove koreografije koje su do sad naučili. Uz puno glazbe i smijeha iza nas je još jedna radionica folklor plesa.

14.01.2022. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je ˝ Mačka – točka ˝. Na ovim radionicama vanjski suradnik je korisnicima zadao zadatak da nacrtaju mačku, a zatim su nacrtanu mačku trebali izrezati i zalijepiti na papir po izboru. Nakon toga imali su zadatak istočkati nacrtanu mačku, na ovaj način korisnici su vježbali motoriku i grafomotoriku te se odlično zabavili.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj teksta je isključiva odgovornosti Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.