10. – 11. 12. 2010. CERANEO

U organizaciji Centra za razvoj neprofitnih organizacija – ”CERANEO”, u Zagrebu je 10.-11. prosinca održana konferencija pod nazivom ”Postignuća i izazovi razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj”. Predavanja i radionice su održali predavači s Pravnog fakulteta u Zagrebu čiji smo i mi bili sudionici,a teme konferencije su bile namijenjene za dobivanje novih saznanja o rješavanju problematike u socijalnom (neprofitnom) sektoru kojeg je i Društvo MRO Vukovar dio. Aktivni sudionici su bile Ivana Perak i Jelena Hodak.